SAWV Kerkdiens / SADFA Church Service


Jaarlikse kerkdiens aangebied deur die Suid Afrikaanse Weermagverenging (SAWV) in samewerking met die CASA MIA BOMGAT (MOTH) en die Nerderduitse Gereformeede Kerk Valhalla Suid.

Annual church service presented by the South African Defence Force Association (SADFA) in co-operation with the CASA MIA SHELLHOLE (MOTH) and the Dutch Reformed Church Valhalla South.


Popular posts from this blog

CasparCG Simple Playlist

Mikrogolf Krummelpap