Posts

Showing posts from May 26, 2014

Annual Commemoration Service at the SA Defence Force Wall of Remembrance

Image
DIE SA WEERMAG MUUR VAN HERINNERING

Die SAW Muur van Herinnering is met vergunning van die Direksie van die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (VTM), ’n maatskappy sonder winsmotief, opgerig. Dit is moontlik gemaak deur privaat skenkings en fisiese bydraes. Geen staatsgeld is daarvoor gebruik nie.

Die Muur is opgerig om erkenning te gee aan lede van die SAW wat gedurende die tydperk 31 Mei 1961 (Republiekwording) tot 27 April 1994 (totstandkoming van die SANW) hul lewens in diens van die land gegee het. Persone wie se name met ‘n asterisk gemerk is, is gedood in operasionele omstandighede. Die naamlys sal jaarliks aangevul word om voorsiening te maak vir moontlike regstellings en toevoegings.

Die volle raad van die Tshwane Metro Munispaliteit het die oorplasing van die Troepie-standbeeld vanaf Fort Klapperkop na die SAW Muur van Herinnering goedgekeur en hulle word opreg daarvoor bedank. By die diens van 2014 word daar ook ’n spesiale granietpaneel onthul om hulde te bring aan die…