Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

Annual Commemoration Service at the SA Defence Force Wall of Remembrance

DIE SA WEERMAG MUUR VAN HERINNERING

Die SAW Muur van Herinnering is met vergunning van die Direksie van die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (VTM), ’n maatskappy sonder winsmotief, opgerig. Dit is moontlik gemaak deur privaat skenkings en fisiese bydraes. Geen staatsgeld is daarvoor gebruik nie.

Die Muur is opgerig om erkenning te gee aan lede van die SAW wat gedurende die tydperk 31 Mei 1961 (Republiekwording) tot 27 April 1994 (totstandkoming van die SANW) hul lewens in diens van die land gegee het. Persone wie se name met ‘n asterisk gemerk is, is gedood in operasionele omstandighede. Die naamlys sal jaarliks aangevul word om voorsiening te maak vir moontlike regstellings en toevoegings.

Die volle raad van die Tshwane Metro Munispaliteit het die oorplasing van die Troepie-standbeeld vanaf Fort Klapperkop na die SAW Muur van Herinnering goedgekeur en hulle word opreg daarvoor bedank. By die diens van 2014 word daar ook ’n spesiale granietpaneel onthul om hulde te bring aan die…

Cassinga Day 4 May 2014

Airborne Forces Remembrance Day Parade

"Show me a man who will jump out of an airplane and I'll show you a man who will flight." - Gen James Gavin

SA Museum of Military History - Jhb

PROGRAMME:

Guests to be seated
Banner sergeant to place banner — A Leece
Welcome - MC Manie Grove
Service - Jumpmaster Sean McDonough Guest Speaker — Lt Anthony Modena Last Post (all with head gear to salute)
2 minutes silence
Reveille
Wreath laying ceremony
Thanks Banner Sergeant removes the banner
Group Photos TEA
The Service:

‘THEY FLEW LIKE EAGLES AND FOUGHT LIKE LIONS”

PARATROOPERS PRAYER:

Heavenly Father, King of the world  I know that all things are in your hands Whatever happens to me.

As a paratrooper
I am prepared to suffer hardship.
I am ready to endure danger and unrest, Pain and hurt.
I am willing to be hungry and thirsty.
I am prepared to face the enemy fearlessly.  Lord, I am weak.
I cannot depend on my own strength.
I do not want to trust in my own abilities.

Lord, my God,
Le…